info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

Przetwarzanie danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

 • Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko "RODO") jesteśmy my, czyli AVORI s.r.o. prowadzący e-sklepy Sanasport.cz a Sanasport.sk.
 • Dane kontaktowe administratora
  • firma: AVORI s.r.o., IČ 291 84 673, z siedzibą Údolní 27, Brno 602 00. Firma jest zarejestrowana w sekcji C, wkładka 63946 w Sądzie Rejestrowym w Brnie
  • e-mail: info@sanasport.pl
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci albo jeden lub więcej specjalnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamości tej osoby fizycznej.

II. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy te dane osobowe, które nam przekażesz w związku z korzystaniem z naszych usług.

 • Jeżeli zamawiasz towar w e-sklepie, wówczas przetwarzamy Twoje informacje rozliczeniowe, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) i ewentualnie dane o dostawie niezbędne do dostarczenia towaru.
 • Jeżeli utworzysz konto użytkownika to przetwarzamy te dane, które w nim podajesz (zwykle rozliczeniowe, kontaktowe i dotyczące dostawy) oraz historię Twoich dotychczasowych zamówień.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany wysyłaniem wiadomości biznesowych i zaprenumerujesz ich odbiór, to Twój e-mail.
 • Jeżeli reklamujesz towar poprzez nasz protokół reklamacyjny, to dane w nim zawarte.

III. Dlaczego przetwarzamy dane?

Szczególnie po to, żebyśmy mogli spełnić to, do czego się zobowiązaliśmy. Gbybyśmy nie mogli przetwarzać danych, to nie bylibyśmy w stanie między innymi dostarczyć Ci towaru z e-sklepu, umożliwić rejestracji konta użytkownika albo wysyłać wiadomości biznesowych – marketing bezpośredni.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • realizacja umowy między Tobą a nami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości biznesowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który powstał na podstawie świadomego związku pomiędzy Tobą jako klientem a nami jako administratorem w rozumieniu uzasadnienia 47 RODO.

Celem przetwarzania danych osobowych jest w zależności od sytuacji:

 • w celu urzeczywistnienia umowy realizacja Twojego zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego (przy składaniu zamówienia wymagamy danych osobowych, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia - bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy);
 • utworzenie konta użytkownika, aby przyśpieszyć zakup;
 • szybsza obsługa klienta w przypadku Twoich zapytań;
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i związane z nimi działania marketingowe (zazwyczaj analiza Twoich preferencji i wyświetlanie odpowiednich treści albo wyświetlanie reklam na innych stronach internetowych, tzw. remarketing);
 • dostosowanie jakości naszych usług do Twoich potrzeb (zazwyczaj przeprowadzanie analiz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z e-sklepu);
 • możliwość skontaktować się z Tobą w wypadku wygranej w konkursach (w e-sklepie lub na portalach społecznościowych) w celu dostarczenia wygranej.

IV. Jak przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzamy z najwyższą starannością, kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo - podobnie jak Ty, również my nie chcemy, aby cokolwiek stało się z Twoimi danymi. Dane chronimy zgodnie z RODO i ustawą nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych i oświadczamy, że podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych. Równie starannie dobieramy także partnerów (= podmioty przetwarzające dane), aby byli w stanie zapewnić odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych.

 • Zobowiązujemy się nie przekazywać Twoich danych żadnym osobom trzecim z wyjątkami wymienionymi niżej w artykule V.
 • Twoje dane przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którzy chronią dane, przestrzegają poufności i zachowują milczenie.
 • Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi).
 • Po upływie odpowiednich terminów usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe.
 • Informacje o Twoich dotychczasowych zakupach i odwiedzanych witrynach przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, włącznie z profilowaniem, które służy dokładniejszemu i szybszemu wyświetlaniu odpowiednich treści, tj. dostosowaniu jakości naszych usług do Twoich potrzeb. Przeciwko tej usłudze możesz w każdej chwili bezpłatnie wyrazić sprzeciw.
 • Z naszej strony nie zachodzi automatyczne podejmowanie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

V. Kto ma dostęp do danych?

Przede wszystkim my, administrator danych AVORI s.r.o., operator e-sklepu Sanasport.cz i Sanasport.sk, oraz nasi wybrani pracownicy zobowiązani do zachowania poufności. Oprócz nas mają w niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych również podmioty przetwarzające, którym przekazujemy dane w minimalnym zakresie w celu wypełnienia naszych obowiązków – na przykład w przypadku zamówienia w e-sklepie nie bylibyśmy w stanie dostarczyć towaru bez przekazania danych przewoźnikom.

Podmiotami przetwarzającymi niezbędne dane przy składaniu zamówienia są zgodnie z Twoim wyborem:

 • dostawca bramki płatniczej GoPay (GOPAY s.r.o.) w przypadku płatności online
 • dostawca bramki płatniczej Global Payments (Global Payments Europe, s.r.o.) w przypadku płatności online
 • przewoźnicy InPost Kurier (InPost sp. z o.o.), Poczta Polska (Poczta Polska S.A.) według wyboru przewoźnika
 • usługa spedycyjna Balíkobot (Balikobot s.r.o.), Pošta bez hranic (FROGMAN s.r.o.)

Podmiotami przetwarzającymi dane dla komunikacji biznesowej są:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) przy zamówieniu, rejestracji oraz odbiorze wiadomości biznesowych w celu wysyłania wiadomości biznesowych
 • ECOMAIL.CZ (ECOMAIL.CZ s.r.o.) przy zamówieniu, rejestracji oraz odbiorze wiadomości biznesowych w celu wysyłania wiadomości biznesowych
 • SupportBox (OLYMPIC s.r.o.) przy zamówieniu dla szybszej komunikacji e-mailowej

Podmiotami przetwarzającymi dane dla marketingu bezpośredniego są:

Przetwarzającymi danych niezbędnych do realizacji umowy i reklamacji są poszczególni dostawcymarek, które sprzedajemy.

Ponadto jesteśmy ewentualnie zobowiązani do podania Twoich niezbędnych danych osobowych dla celów zapobiegania oszustwom; a to w przypadku zawiadomienia o możliwych przestępstwach lub zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego. W takim przypadku przekażemy przedmiotowe dane osobowe właściwemu organowi.

VI. Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo żądać ograniczenie przetwarzania;
 • prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;
 • prawo zostać poinformowany o naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych;
 • prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • a inne prawa określone w RODO.

VII. Postanowienia końcowe

 • Gromadzimy Twoje dane osobowe w określonych, specjalnie wyrażonych oraz prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Zapewniamy przetwarzanie danych osobowych tak, aby nie powstały żadne zagrożenia dla Twoich praw. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne takie jak szyfrowanie i testowanie, zapewniamy stałą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.

Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
7:22:59:25
Kari Traa Humlesnurr Tee
-69 % Koszulka damska Kari Traa Humlesnurr Tee
100,99 zł 321,87 zł
już tylko 8 szt w tej cenie