info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

Podstawowe rzeczy w skrócie

Szukasz czegoś powszechnego i nie chcesz przeszukiwać całych warunków handlowych? Najważniejsze informacje dla Ciebie przynosimy tutaj:

 • Nasze warunki nie mają żadnych ukrytych haczyków. Gramy fair-play i szanujemy naszych kolegów z drużyny - Was, klientów.
 • Umowę kupna zawierasz z nami potwierdzając zamówienie w ostatnim kroku koszyka.
 • Popełniać błędy jest rzeczą ludzką, więc kiedy dopiero po dostarczeniu towaru zdasz sobie sprawę, że chciałeś mieć inny kolor lub rozmiar, istnieje możliwość towar wymienić - w przeciwieństwie do innych e-sklepów u nas nawet do 30 dni.
 • Jeżeli chcesz rozpakowany i nienaruszony towar zwrócić, masz u nas na zwrot również wyjątkowy okres nawet 30 dni.
 • Ile kosztuje transport? Zrób zakupy za kwotę powyżej 450 zł a my zapłacimy go za Ciebie.
 • Okres gwarancji dla reklamacji na zakupiony towar wynosi klasycznych 24 miesięcy.

Potrzebujesz wiedzieć coś jeszcze? Wtedy kontynuuj czytanie:

Warunki handlowe

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
kod pocztowy 602 00, Republika Czeska

reprezentowana przez Michala Švirgu, członka zarządu
REGON: 29184673

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, sekcja. C, wstaw 63946
(zwana dalej „ Sprzedający “) z jednej strony

i

osoba w wieku powyżej 16 lat, która zamówiła towar w sklepie internetowym www.sanasport.pl za pośrednictwem formularza elektronicznego, określona przez dane wpisane w zamówieniu w formularzu internetowym (zwana dalej „Kupujący“) z drugiej strony zawarli następującą

Umowę kupna

który zawiera również warunki handlowe

art. 1.

Inne części zawartej umowy kupna i niniejsze warunki:

 1. Uzupełniający cennik - cennik uzupełniający jest integralną częścią zawartej umowy w postaci odrębnego dokumentu, w którym uzgodnione są płatności za usługi dodatkowe, przesyłki pocztowe, zwroty, rabaty itp. Cennik uzupełniający można znaleźć tutaj.
 2. Warunki transportu - warunki transportu oznaczają integralną część zawartej umowy w postaci odrębnego dokumentu, w którym strony ustalają warianty transportu, ustalenia cenowe stron za przewóz i dostawę towaru itp. Wszystkie warunki i sposoby transportu oraz płatności można znaleźć tutaj.

Inne używane terminy

 1. Konsument – kupująca osoba fizyczna, będąca osobą, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera ze sprzedającym umowę lub w inny sposób z nim negocjuje
 2. Strona umowy lub także uczestnik umowy – sprzedający albo kupujący

art. 2.

 1. Sprzedający zobowiązuje się na mocy niniejszej umowy i na uzgodnionych w niej warunkach do wydania kupującemu rzeczy będącej przedmiotem zakupu i do umożliwienia mu nabycia jej własności. Kupujący wyraźnie oświadcza, że ​​ma więcej niż 16 lat i jest również uprawniony do osobnego zawarcia niniejszej umowy kupna bez konieczności posiadania przedstawiciela prawnego lub innego.
 2. Przedmiotem zakupu są towary, które kupujący zamówił za pośrednictwem strony internetowej www.sanasport.pl. Specyfikacja sprzedawanego towaru jest zgodna z zamówieniem i z e-mailem potwierdzającym zamówienie kupującego.

art. 3.

 1. Cena zakupu (z podatkiem VAT) odpowiada cenom podanym w dniu zakupu na stronie internetowej www.sanasport.pl i jest specyfikowana zgodnie z zamówieniem i z e-mailem potwierdzającym zamówienie kupującego.

art. 4.

 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu zgodnie z wybraną metodą płatności przy składaniu zamówienia. Sposób płatności określony jest w zamówieniu oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie kupującego. Płatność następuje w dniu otrzymania odpowiedniej kwoty na konto sprzedającego lub gdy kwota jest przekazana sprzedającemu albo osobie przez niego upoważnionej. W przypadku, gdy kwota nie została zapłacona w terminie, sprzedający jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

art. 5.

 1. Towar będący przedmiotem zakupu zostanie dostarczony w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Sposób dostawy towaru specyfikowany jest w zamówieniu oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie kupującego. Kupujący zobowiązany jest do przejęcia towaru. Jeżeli kupujący nie przejmie towaru, a sprzedającemu powstaną koszty, ma on prawo żądać tych kosztów od kupującego. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia towaru, do czasu potwierdzenia przejęcia sprzedający nie jest zobowiązany do przekazania towaru. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy podany podczas składania zamówienia przez kupującego.

art. 6.

 1. Sprzedający przekaże kupującemu towar wraz z dokumentami niezbędnymi do korzystania z niego i wykonywania praw wynikających z wadliwego wykonania lub prześle te dokumenty na adres e-mail podany przez kupującego.

art. 7.

 1. Kupujący staje się właścicielem towaru po jego przejęciu i zapłaceniu pełnej ceny zakupu. Ryzyko uszkodzenia przechodzi wraz z nabyciem prawa własności

art. 8.

 1. Jeżeli strona naruszy umowę w sposób istotny, druga strona może od niej odstąpić bez zbędnej zwłoki. Istotnym jest takie naruszenie obowiązku, o którym strona naruszająca już w chwili zawierania umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie; w innych przypadkach naruszenie uważa się za nieistotne.
 2. Strona może odstąpić od umowy bez zbędnej zwłoki po tym, kiedy z zachowania drugiej strony jednoznacznie wynika, że naruszy umowę w sposób istotny i jeżeli na żądanie uprawnionej strony nie zagwarantuje ona wystarczającej pewności.
 3. Odstąpienie od umowy powoduje wygaśnięcie zobowiązania od początku. Odstąpienie od umowy nie narusza prawa do zapłaty kary umownej lub odsetek za zwłokę, jeżeli już do nich doszło, prawa do odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia umowy ani ustalenia, które ze względu na swój charakter zobowiązuje strony nawet po odstąpieniu od umowy, w szczególności ustalenia dotyczącego sposobu rozstrzygania sporów. Jeżeli dług został zabezpieczony, odstąpienie od umowy nie wpływa na zabezpieczenie.

art. 9

Informacje ogólne

 1. Osoba prawna prowadząca e-sklep www.sanasport.pl to AVORI s.r.o., z siedzibą Brno, Údolní 27, kod pocztowy 602 00, REGON 29184673, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, sekcja. C, wstaw 63946. Inne dane kontaktowe są info@sanasport.pl.
 2. Oferowane towary to wszystkie towary, które są prezentowane na stronie internetowej www.sanasport.pl, opis konkretnego towaru jest dołączony bezpośrednio do towaru.
 3. Cena towaru jest zawsze podana przy każdym towarze i zawiera podatek VAT.
 4. Dla AVORI s.r.o. nie są wiążące żadne kodeksy postępowania inne niż ustawodawstwo.
 5. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy:
  1. Zapoznanie się z Informacjami przekazanymi konsumentom przed zawarciem umowy, umową kupna i warunkami handlowymi,
  2. Przeglądanie prezentowanych towarów poprzez nawigację po stronach internetowych
  3. Dodanie wybranego towaru do koszyka
  4. Wyświetlenie koszyka z wybranym towarem, tutaj zostanie podana cena jednostkowa, a także oznaczenie i łączna cena za towar bez transportu
  5. Przejście do następnego kroku i wprowadzenie danych rozliczeniowych (ewentualnie innego adresu dostawy), możliwość (nie konieczność) utworzenia konta do ponownego zakupu,
  6. Przejście do kolejnego kroku i wprowadzenie wyboru transportu i sposobu płatności za towar,
  7. Jeżeli wszystkie dane będą prawidłowe, zostanie przeprowadzone uzgodnienie warunków handlowych i umowy, potwierdzenie zapoznania się z Informacjami przekazanymi konsumentom przed zawarciem umowy poprzez kliknięcie na przycisk Potwierdź zamówienie. Po naciśnięciu tego przycisku danych nie można już zmienić.
  8. Po skompletowaniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie niezwłocznie dostarczone potwierdzenie zamówienia z danymi na temat płatności, danymi o dostawie, podsumowanie zamówienia, umową kupna i warunki handlowe e-sklepu www.sanasport.pl.
  9. W przypadku reklamacji można skontaktować się z adresem e-mail podanym na stronie kontaktowej (info@sanasport.pl).
  10. Odpowiedź strony niniejszej umowy, zgodnie z § 1740 par. 3 Kodeksu Cywilnego, ze zmianą lub odstępstwem, nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia tej umowy, nawet jeśli nie zmienia w istotny sposób warunków oferty.

art. 10

Ogólne informacje na temat transportu i płatności

 1. Podczas przejęcia przesyłki kupujący ma prawo sprawdzić paczkę czy nie jest ona uszkodzona mechanicznie. W przypadku uszkodzenia kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki.
 2. Jeśli kupujący nie przejmie towaru (w przypadku, gdy paczka jest nieuszkodzona mechanicznie) i AVORI s.r.o. z tego powodu powstają koszty, AVORI s.r.o. jest uprawniona do dochodzenia tych kosztów od kupującego. Koszty transportu do kupującego i zwrot AVORI s.r.o. w przypadku nieprzejęcia są maksymalnie szacowane na kwotę 70 zł. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia towaru, do czasu potwierdzenia przejęcia sprzedający nie jest zobowiązany do przekazania towaru.
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki i zainteresowania konsumenta ponowną dostawą, w przypadku ponownej wysyłki naliczone zostaną również związane z tym nowe koszty transportu.
 4. Zaliczka nie jest pobierana, płatność zostanie dokonana według wybranej metody płatności.
 5. Kupujący wyraźnie zgadza się, że sprzedający jest uprawniony do wystawienia mu pokwitowania nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej. W przypadku, gdy pokwitowanie jest wystawione w formie elektronicznej, kupujący wyraża zgodę na przesłanie go na adres e-mail podany sprzedającemu. Sprzedający jest uprawniony do wydania pokwitowania w formie elektronicznej dla każdego sposobu płatności i przekazania / przejęcia towaru.

art. 11

Transport na terenie Polski, sposoby płatności, sposoby dostawy, bonusy, terminy dostaw, ceny za dostawę, ceny za sposoby płatności

 1. Bonusy przy zakupie w e-sklepie sanasport.pl
  • powyżej 450 zł – transport darmowy (Paczkomaty)
  • powyżej 550 zł – transport darmowy (GLS, InPost, Pocta Polska)
  • powyżej 1000 zł - transport darmowy + prezent (do wyboru w koszyku e-sklepu)
 2. Płatności: za pobraniem, płatność z góry przelewem na konto poniżej, kartą płatniczą online, GoPay. Koszt sposobu płatności jest wliczony w cenę transportu, z wyjątkiem płatności za pobraniem.
  Połączenie bankowe Polska
  PKO Bank Polski,
  numer konta: 51 1020 1026 0000 1902 0455 0133
  IBAN: PL51 1020 1026 0000 1902 0455 0133
  BIC: BPKOPLPW
 3. Sposoby dostawy: Poczta bez granic. Po wysłaniu z magazynu firma spedycyjna skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin przy pierwszej próbie dostawy.
 4. Koszty dostawy:
  • Cena za transport (GLS, Pocta Polska, InPost) i płatność bez pobrania wynosi 25 zł (z pobraniem 30 zł).
  • Cena za transport (Paczkomaty) i płatność bez pobrania wynosi 19 zł (z pobraniem 24 zł).
  • 0 zł – cena za transport (Paczkomaty) przy zamówieniu powyżej 450 zł, z pobraniem 5 zł.
  • 0 zł – cena za transport (GLS, Pocta Polska, InPost) przy zamówieniu powyżej 550 zł, z pobraniem 5 zł.

art. 12

Dostępność, terminy dostaw towarów, promocyjne ceny towarów, zmiana cen towarów, odstąpienie sprzedającego

 1. E-sklep www.sanasport.pl zawiera pełną listę powszechnie dostarczanych towarów. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich towarów. Wyświetlana dostępność towaru ma charakter orientacyjny, jeżeli aktualna dostępność różni się od podanej w szczegółach produktu, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Termin dostawy jest wyświetlany przy każdym pojedynczym towarze przed dodaniem do koszyka, a równocześnie zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia, które jest wysyłane e-mailem. Informacja o czasie dostawy podana przy towarze obowiązuje tylko w przypadku natychmiastowej płatności ze zamówieniem (np. kartą płatniczą online, GoPay) lub przy płatności za pobraniem. W przypadku płatności, która nie następuje natychmiast z zamówieniem (np. płatność z góry przelewem bankowym), czas dostawy wydłuża się o czas oczekiwania sprzedawcy na zapłatę za towar.. W przypadku zamówienia większej ilości sztuk towaru o różnym czasie dostawy, ostateczny czas dostawy zamówionej przesyłki ustalany jest na podstawie towaru, dla którego termin dostawy jest najdłuższy.
 2. Ceny promocyjne podane na www.sanasport.pl są ważne tylko dla tego e-sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty ceny towaru przed wysłaniem towaru, jeżeli stwierdzi, że towar był oferowany w błędnej cenie. W takim przypadku musi poinformować kupującego o prawidłowej cenie i ten musi zgodzić się na korektę ceny. Jeśli kupujący nie zgadza się z nową ceną, sprzedający i kupujący mają prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym kupujący zamówił towar.
 4. Kupujący oświadcza, że ​​podane przez niego dane osobowe (w tym dane kontaktowe) są dokładne i zgodne z prawdą oraz dotyczą jego osoby. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dane osobowe nie są zgodne z prawdą (na przykład nieistniejące adresy, bezsensowne imiona jak zbiór liter, nieistniejące formaty numeru telefonu i e-mailu) lub nie dotyczą jego osoby, sprzedający ma prawo wstrzymać zamówienie do czasu, gdy kupujący dostatecznie dowodzi, że dane osobowe są dokładne. Sprzedający ma prawo zamiast wstrzymania odstąpić od zawartej umowy kupna (anulować zamówienie), o czym informuje kupującego bez zbędnej zwłoki.

art. 13

Gwarancja i reklamacje (informacje o prawach wynikających z wadliwego wykonania, jak również o prawach wynikających z gwarancji i inne warunki wykonywania tych praw)

 1. Kupujący jest obowiązany zawiadomić sprzedawcę o wystąpieniu wady niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wadzie lub po tym, jak mógł się o niej dowiedzieć. Kupującemu nie przysługują żadne prawa z wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, o której musiał wiedzieć przy poświęceniu powszechnej uwagi już przy zawieraniu umowy.
 2. Gwarancja na towar udzielana jest na okres 2 lat. Wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem nie podlegają reklamacji. W przypadku reklamacji sprzedawca wystawi pisemne potwierdzenie (protokol reklamacyjny), w którym podana jest data przyjęcia reklamacji, jej treść oraz żądany sposób załatwienia (wymagane roszczenia).
 3. Jeżeli wada jest możliwa do usunięcia, kupujący może zażądać naprawy lub uzupełnienia brakujących elementów lub uzasadnionej zniżki na cenę. Jeżeli wady nie można usunąć, a przedmiot z powodu niej nie nadaje się do właściwego używania, kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać uzasadnionej zniżki na cenę..
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostawy nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Nie dotyczy to sytuacji,
  1. gdy stan rzeczy uległ zmianie w wyniku oględzin w celu wykrycia wady,
  2. jeżeli kupujący korzystał z rzeczy jeszcze przed stwierdzeniem wady,
  3. jeżeli kupujący nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym działaniem lub zaniechaniem,
  4. jeżeli kupujący sprzedał rzecz jeszcze przed stwierdzeniem wady, jeśli ją skonsumował lub jeśli zmienił rzecz podczas normalnego użytkowania; jeśli zdarzyło się to tylko częściowo, kupujący zwróci sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić i udzieli sprzedającemu odszkodowania do wysokości, w jakiej skorzystał z używania przedmiotu.
 5. Gwarancja rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez kupującego. Sprzedający odpowiada za wszelkie wady produktu, jakie posiada towar w momencie przejęcia go przez kupującego lub które ujawnią się w okresie gwarancji. Nie dotyczy jednak usterek spowodowanych nieostrożną lub niewłaściwą obsługą lub uszkodzeniem mechanicznym. Za wadę nie można uznać zmianę właściwości towaru, która powstała w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia lub nieprawidłowego użytkowania, albo niewłaściwej interwencji. Zawsze jest konieczne wykorzystywanie zakupionego towaru do celów, do jakich jest przeznaczony przez producenta!
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszt transportu towaru do sprzedającego pokrywa kupujący, z powrotem do kupującego pokrywa sprzedający, chyba że kupujący skorzysta z prawa do zwrotu kosztów poniesionych w sposób celowy przy stosowaniu powyższego w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy zgłosić wadę.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. Sprzedający informuje kupującego o przebiegu reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.
  Avori s.r.o. / Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova Office Centre
  603 00 Brno
  Czech Republic
  Reklamowany towar kupujący wysyła lub przekaże osobiście na adres:
 8. Towar wysyła kupujący wyłącznie pod wskazany adres, gdzie indziej nie zostanie przejęty. Sprzedający nie przejmuje towarów wysłanych za pobraniem. Sprzedający prześle odpowiednią kwotę na konto podane przez kupującego, a jeśli go nie poda, to na konto, z którego została wysłana.
 9. Jeśli dojdzie do zwrotu lub wymiany towaru i tym samym zmieni się wartość nominalna zamówienia, będzie sprzedający żądać zwrotu prezentu, który ze względu na wartość ceny końcowej kupującemu nie przysługuje. W przypadku, gdy nowy nieporuszony prezent nie zostanie zwrócony, zostanie odjęta wartość prezentu od ceny zwróconego towaru i różnica zostanie zwrócona kupującemu. Prezent to również bezpłatna wysyłka (opłata pocztowa) i ta wartość jest również odejmowana (płatna).
 10. Istotne naruszenie umowy (sprzedaż przedmiotu z tak poważną wadą, o której by sprzedający już podczas zawarcia umowy kupna wiedział lub musiał wiedzieć, że kupujący nie zawarłby umowy, gdyby przewidział taką wadę)

  W przypadku istotnego naruszenia umowy kupujący ma następujące roszczenia:
  • usunięcie wady poprzez dostawę nowej rzeczy (nowy okres gwarancji nie działa, przy dostawie nowej rzeczy kupujący zwraca sprzedającemu na jego koszt przedmiot pierwotnie dostarczony)
  • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
  • uzasadniona zniżka od ceny zakupu
  • odstąpienie kupującego od umowy
 11. Jeżeli kupujący nie poinformuje sprzedającego o wyborze przysługującego mu prawa wynikającego z wady rzeczy sprzedanej najpóźniej bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu sprzedającego o wadzie, kupującemu przysługują prawa tak, jakby nastąpiło nieistotne naruszenie umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo do zmiany wyboru określonego uprawnienia bez zgody sprzedającego, co nie ma zastosowania, jeżeli kupujący zażądał naprawy rzeczy, której nie można przeprowadzić. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy także wtedy, gdy nie może używać rzeczy z powodu powtarzającego się wystąpienia wady (ta sama wada po raz trzeci) lub z powodu większej liczby wad (4 i więcej).
 12. Nieistotne naruszenie umowy (takie, które nie odpowiada istotnemu naruszeniu umowy)

  W przypadku nieistotnego naruszenia, kupujący ma następujące roszczenia:
  • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
  • uzasadniona zniżka od ceny zakupu
 13. Jeżeli sprzedający nie usunie wady w odpowiednim czasie (rozsądny termin, najpóźniej w ciągu 30 dni) lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać zniżki od ceny lub odstąpić od umowy także w przypadku nieistotnych naruszeń umowy, jeżeli już zdecydował się na usunięcie wady poprzez naprawę.
 14. Faktury korygujące są wystawiane w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych do 24 godzin strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie sprzedawcy prawo obniżenia podstawy opodatkowania dla podatku VAT a dla nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

art. 14

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. W przypadku odstąpienia od umowy konsument poniesie koszty związane ze zwrotem towaru na adres
  FROGMAN s.r.o.
  29228E
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polsko.
  Jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową, są koszty na oplatę przewoźnika szacowane maksymalnie na kwotę 70 zł.
 2. Odstąpienie od umowy jest bezpłatne. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od następnego dnia po przejęciu towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W przypadku umowy dotyczącej różnych towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno, termin biegnie od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmie ostatnią dostawę towaru. W przypadku umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru składającego się z kilku rzeczy lub części, termin biegnie od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejęła ostatnią rzecz lub część towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować AVORI s.r.o. z siedzibą Údolní 27, Brno 602 00  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jasnego oświadczenia, wysyłając pismo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kontaktowy 
  FROGMAN s.r.o.
  29228E
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polsko.
  Istnieje możliwość skorzystania z załączonego wzoru formularza do odstąpienia od umowy, ale nie jest to zobowiązujące.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji o wykorzystaniu przysługującego Ci prawa na odstąpienie od umowy przed upływem odpowiedniego terminu. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, zwróci AVORI s.r.o. konsumentowi. bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez AVORI s.r.o.). Do zwrotu płatności wykorzysta AVORI s.r.o. ten sam sposób płatności, który został użyty do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie postanowi inaczej. W żadnym przypadku konsument nie ponosi dodatkowych kosztów.
 5. Ze zwrotem płatności firma AVORI s.r.o. poczeka do czasu otrzymania zwracanego towaru lub udowodnienia przez konsumenta, że ​​wysłał towar. Towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował o odstąpieniu od umowy, odeśle konsument z powrotem na adres 
  FROGMAN s.r.o.
  29228E
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polsko.
 6. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 30 dni lub przekaże go osobiście w tym terminie. Konsument odeśle towar bez śladów użytkowania, nieuszkodzony oraz w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. W przypadku, gdy towar nie zostanie dostarczony w oryginalnym opakowaniu lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, mogą zostać koszty na nowe opakowanie aż do wysokości 35 zł zaliczone jako zużycie towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w stanie czystym, mogą zostać koszty na wyczyszczenie towaru aż do wysokości 90 zł zaliczone jako zużycie towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru. Sposób konieczny do zapoznania się z towarem nie uwzględnia szczególnie na przykład napisanie tekstu na pudełka, przyklejanie etykiet do pudełek, przebijanie pudełek, zrywanie opakowania zamiast otwierania go w miejscu do tego przeznaczonym, odcinanie metek, noszenie butów w standardowy sposób (zamiast wypróbowania), noszenie odzieży w standardowy sposób (zamiast wypróbowania), zabrudzenie butów lub odzieży itp.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w inny sposób niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwy jego zwrot.
 8. Faktury korygujące są wystawiane w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych do 24 godzin strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie sprzedawcy prawo obniżenia podstawy opodatkowania dla podatku VAT a dla nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

art. 15

Wymiana towaru

 1. Sprzedawca umożliwia kupującemu zwrot zakupionego towaru w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.
 2. Aby kwalifikować się do pełnego zwrotu pieniędzy, zwracany towar musi być zwrócony do sprzedawcy w oryginalnym stanie i oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i częściami, nieuszkodzony, czysty i bez śladów użytkowania. Jeżeli zwracany towar nie spełnia któregokolwiek z warunków, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub przesłać Kupującemu kwotę pomniejszoną o koszt usunięcia wad. Kupujący nie ma prawa do wymiany towaru.

art. 16

Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych jest uregulowana w załączniku do niniejszej umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy - Przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kupujący wyraźnie oświadcza, że ​​podane przez niego dane osobowe (w tym dane kontaktowe) są dokładne, prawdziwe i dotyczą bezpośrednio jego osoby. Kupujący ponadto oświadcza i zgadza się, że w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane - sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.

art. 17

 1. Umowa ta może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej. Wymiana wiadomości e-mail będzie traktowana jako forma pisemna.
 2. Konsument zawierając niniejszą umowę potwierdza, że ​​zapoznał się z informacjami dla konsumentów przekazanymi przed zawarciem umowy, które są również treścią tej umowy.
 3. Obie strony zapoznały się z umową, przeczytały ją i zgadzają się z nią.
Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
10:13:51:00
Sensor Cyklo Stars dámský dres kr.rukáv fialová
-60 % Koszulka rowerowa Sensor Cyklo Stars
107,99 zł 269,05 zł
już tylko 6 szt w tej cenie